เติบโต...

posted on 14 Aug 2011 23:41 by twinparadox in EverydayLife
มนุษย์เราเติบโตขึ้นทุกวันโดยไม่รู้ตัวเท่าไหร่
แต่ละวัน เราเปลี่ยนแปลงไป ทีละเล็กทีละน้อย
ทีละเล็กทีละน้อย
เล็กมากและน้อยมากจริงๆ จนเราไม่รู้ตัว
และพอมารู้ตัวอีกที...
 
วันนี้ หลังจากเวลาผ่านมาเกิน หนึ่งปี
สิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม ก็ชักจูงให้ผมมาที่นี่
และได้กลับมาส่อง กระจกเงา ของตัวเอง ที่เครอะด้วยฝุ่น
 
ภาพที่กระจกเงาสะท้อนกลับมา เป็นความเปลี่ยนแปลง เล็กๆ น้อยๆ ที่สะสมกันจนเป็นความเปลี่ยนแปลง ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
 
ผมเปลี่ยนไปแล้ว
หรืออย่างอื่นๆ เปลี่ยนไป
...ไม่รู้
แต่ที่รู้คือ ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเดิม
 
จุ๊บ